Hakutsuru Sayuri Nigori Coarse Filtered Sake

Hakutsuru Sayuri Nigori Coarse Filtered Sake